Strona główna Polityki prywatności

Polityki prywatności

autor: impresariusz

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Adres naszej strony to: https://impresariusz.pl.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku
    z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Impresariusz.pl (dalej: Serwis)

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest Impresariat Artystyczny Impresariusz.pl Michał Marcinkowski wpisany do rejestru
    przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 586-201-44-97 (dalej: Administrator).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne
    z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
    (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe
    są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
    z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej
    identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego
    prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania
    użytkowników kierowane za pośrednictwem telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, w następującym zakresie:
    imię i nazwisko
    adres e-mail
    numer telefonu 7. Dane osobowe użytkowników serwisu impresariusz.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj.
    zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do
    modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych
    w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz
    żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego
    samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@impresariusz.pl

10.  Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
       poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
       poprzez gromadzenie plików “cookies”
11. Przy pierwszej wizycie na stronie Impresariusz.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik
      akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki
      jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
      prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić
      ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany
      o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze. 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
      sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
      stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego
      w parametrach pliku cookies. 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
      Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać. 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej,
      ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
      O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Zamknij, akceptuję Zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Privacy & Cookies Policy