Małgorzata Różalska - szkolenia z improwizacji.

Małgorzata Różalska trenerka improwizacji i reżyserka z wykształcenia. Improwizuje od dekady, jako jedna z prekursorek teatru improwizacji w Polsce. Grała na wszystkich możliwych scenach kabaretowych, włączając Kabaretowy Klub Dwójki. Poprowadziła około 750 godzin szkoleń warsztatowych, ucząc kreatywności i spontaniczności w takich miejscach jak Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, Festiwal Woodstock, Festiwal Szekspirowski w Gdański, Improfest w Krakowie. Ponadto prowadziła szkolenia z improwizacji dla harcerzy, farmaceutów, menedżerów, techników farb i ludzi najróżniejszych profesji.

Improwizacja to sztuka występowania przed ludźmi bez przygotowanego wcześniej planu, sztuka tworzenia pomysłów na bazie współpracy z drugim człowiekiem - klientem, współpracownikiem. Impro jest sztuką bycia tu i teraz. Szkolenie z improwizacji w swobodnej formie pozwala nabrać pewności siebie i lekkości w obcowaniu z ludźmi, w nawiązywaniu relacji i wystąpieniach publicznych. Uczy szybkich reakcji i odwagi w podejmowaniu decyzji. Przez odrzucenie strachu przed oceną pozwala uwolnić drzemiący w każdym z nas potencjał kreatywności.

Pakiety biznesowe:

Podstawowy - wstęp do improwizacji. Podczas intensywnego szkolenia uczestnicy poznają wszystkie możliwości rozwoju przez improwizację. Dotkną sposobów na budowanie wspierającego i uzupełniającego się zespołu. Pobudzą swoją kreatywność, zaburzaną przez wewnętrznego krytyka. Znajdą twórcze sposoby na odnalezienie się w trudnych sytuacjach i będą podejmować szybkie decyzje. A wszystko to, dzięki słuchaniu i otwarciu się na innych.

Integracyjny - pakiet idealny na imprezy firmowe. Ma za zadanie ułatwić integrację nowo poznanej grupy, lub pogłębić relację w grupie już się znającej. Przez gry improwizowane otwiera uczestników, ośmiela ich i pobudza do działania. Budując zespół, podnosi świadomość ról grupowych a poprzez słuchanie ułatwia wspólne tworzenie projektów, przy równoczesnym niwelowaniu presji. Wprowadza atmosferę kreatywnej, nieskrępowanej zabawy niezależnie, czy grupa to młodzi projektanci, czy doświadczeni menedżerowie wysokiego szczebla.

Komunikacja i kreatywność - pakiet mający na celu uwolnienie potencjału kreatywności i budowanie nieszablonowych rozwiązań. Poprzez słuchanie, otwartość i opieranie uwagi na partnerze (kliencie, współpracowniku), pozwala porzucić strach przed oceną i autocenzurę. Uczy jak pozyskać i utrzymać uwagę rozmówcy. Obnaża niepewność, która nie daje nam zrozumieć, że najlepsze pomysły są w nas - trzeba tylko dopuścić je do głosu.

Trudne sytuacje - pakiet szczególnie skierowany do osób pracujących na co dzień z ludźmi, czy to sprzedawców, czy menedżerów - pracujących zarówno z klientami, jak współpracownikami. Buduje odwagę do przemówień publicznych, szybkiego podejmowania decyzji, indywidualnie i w grupie. Uczy ponoszenia odpowiedzialności za decyzje i przyznawania się do błędu. A co najważniejsze, trenuje radzenie sobie w stresujących i trudnych sytuacjach i twórczego rozwiązywania problemów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zapytań.
Przedstawimy szczegółowa ofertę organizacji szkolenia z improwizacji.

Napisz lub zadzwoń:
biuro@impresariusz.pl
tel. 791 555 276